2Candles.com :: ศาสตร์ อาจารย์ จัสติน

ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

 
      ศาสตร์ต่างๆ
 
๙ ราตรี ปริวาสกรรม
บายศรี
ดิถี จันทร์จร
อิติปิโส ๑๐๘
กลอน วันเสาร์
กลอน วันศุกร์
กลอน วันพฤหัสบดี
กลอน วันพุธ
กลอน วันอังคาร
กลอน วันจันทร์
กลอน วันอาทิตย์
กรรม ๑๒ในดิถีปริวาส
มหาศูญ
ดิถี พิฆาต
ครูเฒ่า
คู่เลข
ดาวคู่มิตร / ดาวคู่ศัตรู
คำขอขมาพระรัตนตรัย
ศาสตร์ตัวเลข
ลักษณาการของอัฏฐเคราะห์
ธาตุ ๔ ชั้น
ธัมมเทสนาปฏิสังยุตต์ มี 16 ข้อ
โภชนปฏิสังยุตต์ มี 30 ข้อ
ปทุมเกณฑ์
ภินทุบาทร์
ไม่มิ่งขวัญ
ตำนานดาวฤกษ์ และวิธีพยากรณ์ฤกษ์
ฤกษ์ที่ ๑ ดาวอาศวินี
ฤกษ์ที่ ๒ ดาวภารณี
ฤกษ์ที่ ๓ ดาวกัตติกา
ฤกษ์ที่ ๔ ดาวโหริณี
ฤกษ์ที่ ๕ ดาวมิคสิระ
ฤกษ์ที่ ๖ ดาวอัทระ
ฤกษ์ที่ ๗ ดาวปุนัพสุ
ฤกษ์ที่ ๘ ดาวปุสย์
ฤกษ์ที่ ๙ ดาวอสิเลส
ฤกษ์ที่ ๑๐ ดาวมาฆะ
ฤกษ์ที่ ๑๑ ดาวบุพผัคคุณี
ฤกษ์ที่ ๑๒ ดาวอุตรผัคคุณี
ฤกษ์ที่ ๑๓ ดาวหัตถะ
ฤกษ์ที่ ๑๔ ดาวจิตตะ
ฤกษ์ที่ ๑๕ ดาวสวาดิ
ฤกษ์ที่ ๑๖ ดาววิสาข
ฤกษ์ที่ ๑๗ ดาวอนุราธ
ฤกษ์ที่ ๑๘ ดาวเชฏฐ
ฤกษ์ที่ ๑๙ ดาวมูล
ฤกษ์ที่ ๒๐ ดาวบุพพาสาฬห
ฤกษ์ที่ ๒๑ ดาวอุตราสาฬห
ฤกษ์ที่ ๒๒ ดาวสาวนะ
ฤกษ์ที่ ๒๓ ดาวธนิฏฐ
ฤกษ์ที่ ๒๔ ดาวสตัพพิสช
ฤกษ์ที่ ๒๕ ดาวบุพพาภัททะ
ฤกษ์ที่ ๒๖ ดาวอุตราภัททะ
ฤกษ์ที่ ๒๗ ดาวเรวดี
อุปกิเลสของวิปัสสนาญาณ 10 อย่าง (วิปัสสนูปกิเลส)
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน
คาถาบูชาพระสีวลี
อาการที่ควรระวัง
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน"สี..มงคล(รถ)"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "ระวัง เดือน 6 8 12"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "ฮวงจุ้ย: ขายที่...ทำอย่างไร"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "เที่ยวปีใหม่..อย่าประมาท"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "ลูกศิษย์ ทุกๆรุ่น บอกต่อๆกันด้วย"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "อาจารย์สอนว่า"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "แตงกวา"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "คิดใหม่.. ทำใหม่... ต้อนรับปีใหม่"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "ขอบคุณ..ขอโทษ..ให้อภัย"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "ก้าวช้าๆ......"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "คิดได้ ทำยาก"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "ฝึกสมาธิ 5 นาที"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "เมื่อเรามี มานะทิฐิ"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "เมื่อถูกทดสอบ"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "สิ่งที่ควรทำ..หลังกลับจากงานศพ"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "อย่าลืม..อย่าประมาท"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "เรื่องเล่า...ไม่ได้ไปต้นบุญ"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "น้ำไป....แล้งมา"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "น้ำไป...ไปมา"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "ผิดศีล อทินาทานา "
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "ผิดศีล ข้อ.... ปานา"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "ผิดศีล ข้อ สุรา..."
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน " อ่อน.. ทานบารมี"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "ผิดศีล ข้อ มุสาวาท"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน " เลือกวันเกิด"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "อย่าลืม...ไปดูหมอ "
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "ฝึกสมาธิ"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "ขอขมา แล้ว ทำให้ชีวิตดีขึ้น"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "ยกความดี "
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "สำหรับ คนขี้สงสัย "
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "มี บุญ แค่ 100 บาท"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "ท่าน ที่ไม่ได้ไป ดิถีปริวาส ควรอ่าน"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "ขอแสดงความยินดีและชื่นชม "
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "ไหว้ต้นบุญ.....เกิด..เรียน..บรรพบุรุษ"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "เรื่องผีๆ ฝรั่ง"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "ควรเรียก พระพุทธรูป ว่า... "
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "ฝึก Pendulum/ลูกดิ่ง"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "เรื่องของหวย...เลขเด็ดคือ.."
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "พรหมวิหาร ๔ (ควรทำ)"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "อคติ ๔ (ไม่ควรทำ)"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "เลขทะเบียนรถ "
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "การตั้งชื่อ (ภาค1)"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "ใครเคยทำแท้ง.....ควรอ่าน "
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "ฝึกพยากรณ์"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "ขอฝากไว้"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "เคารพ...เงิน"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "วิญญาน"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "อย่าท้อ"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "เคล็ดลับ..101"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "อย่าประมาท"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "ทำบุญเอาหน้า"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "อย่ารอเวลา"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "เคราะห์หนัก ทำมาหากินไม่ขึ้น"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "ความฝัน"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "ชีวิต...อันสั้น"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "พระแท้ 60 % ศรัทธา 40 %"
อ.จัสตินแนะนำไหว้พระ...
สมถะ วิปัสสนา กรรมฐาน ญาณ ฌาน อภิญญา
เกร็ดฮวงจุ้ย..."เปิดบัญชี...ใหม่" โดย. อาจารย์จัสติน
เกร็ดฮวงจุ้ย...."ทาง 3 แพร่ง" โดย. อาจารย์จัสติน
เกร็ดฮวงจุ้ย ...."โต๊ะทำงานรก" โดย. อาจารย์จัสติน
กรรม ๑๒
สวดมนต์ ทำไม?
วันสารทจีน
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ (ทำนองสรภัญญะ)
บทสรรเสริญพระนางพิมพา (บทพาหุงสะหัสสะฯ)
ชัยปริตร (มหากาฯ)
ก.ไก่ - ฮ. นกฮูก
เดือนเกิด กับ การเจ็บป่วยที่ควรระวัง
ห้อยพระเสริมอาชีพ
ห้อยพระ ตามธาตุเกิด
พระถูกโฉลก
วัดสวนอธิษฐานบารมี
อุทิศ ส่วนกุศล
ยามวิเศษจินดา
กะลามหาอุตม์
พระโคนสมอ ดีเสมอ
ฤกษ์ ยาม
ทักษา โหรา บำบัด
ลูกดิ่ง Pendulum
ของหาย จะได้คืนหรือ
ตำนาน 12 นักษัตร
หินพระธาตุ

      กลับหน้าหลัก - 2Candles.com