2Candles.com :: กระทู้ เทียนสองเล่ม

ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

 
      ดิถี จันทร์จร
 
แจ่มแจ้งความเป็นมา อ่านชาตาร้าย และดี
 
  • ดิถีที่ ๑ ดิถีจันทร์เอกา อิสราธิบดี เที่ยวจรดังสุรีย์ มิได้ดี ศิลปิน
  • ดิถีที่ ๒ ดวงฉันท์จันทวา รั้นระอาในดวงจินต์ ละเอียดอ่อนทำกิน นักแสดง นักวาจา
  • ดิถีที่ ๓ ศิระพระจันตรี ขยันดีโดยสัมมา ชอบยุทธวิวาห์ โรงอุสสาห์พยาบาล
  • ดิถีที่๔  ดิถีขึ้นสี่ค่ำ ฉลาดล้ำปฎิภาณ มีมิตรมากประมาณ อุตสาห์การ มิแน่นอน
  • ดิถีที่ ๕  เบญจาถึงห้าค่ำ มีบุญนำในอู่ทร สำเร็จเลิศบางตอน ดังครูสอนลูกศิษยา
  • ดิถีที่๖  ฉักกะ พระจันทร์หก ชอบยอยกศิลปา สิเนหังในกายา สังคีตาเลี้ยงชีวี
  • ดิถีที่๗ พระจันทร์ยิ้มเจ็ดจร พลันเดือดร้อนแรงทวี สีชอบสติดี ป่วยกำพร้าเชิดหน้าทน อาชีพนามะกร ไม่เดือดร้อนในกมล เป็นอยู่เสมอตน มิสำรวยโชคช่วยนำ
  • ดิถีที่ ๘  ศศิธรถึงอัฎฐา บาปบุญญาเสมอกรรม ถูกใส่ร้ายระยำ ด้วยบาปกรรมร่ำสุรา อัฎฐา พระมาโปรด ให้งดโทษด้วยศีลา แต่นั้นใจกว้างวา ปริวาร์ก็มากมูล
  • ดิถีที่ ๙  ถึงนพพระจันทร์เจ้า ด้วยบุญเก่ามาเทิดทูน วิชาไม่อากูล มากพวกพ้อง บารมี ทรัพย์เก็บเป็นของเก่า ด้วยพ่อเจ้ามาตายหนี บุตราหรือบุตรี พาอัคคีมาสู่เรือน
  • ดิถีที่๑๐  เดือนหงายสายสิบทัศน์ ทายชี้ชัดด้วยคำเตือน ระบอบอย่าบิดเบือน หมั่นไปเยือนผู้มีคุณ รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี กตเวทีพร้อมพรั่งบุญ มนตรีจะอุดหนุน ปูนยศแปลกกว่าใครๆ
  • ดิถีที่๑๑  เอกทัศจรัสจร ภายนอกอ่อนค่อนแข็งใน พวกมากจะลากไป เลี้ยงชีพใช้ลำพังตน
  • ดิถีที่๑๒  ทวาทสจันทร์ ชีวิตนั้นรวมระคน สมบัติวิบัติปน กล้าสละชีพตนพลี
  • ดิถีที่๑๓  สิบสามจันทร์เจริญ มัวเพลิดเพลินเกิดอัปรีย์ อุบัตเหตุเกิดมี ดวงตายีแก่กรรมเวร
  • ดิถีที่๑๔  จันทร์ฉายพรายสิบสี่ รุ่งเรืองศรีมีตามเกณฑ์ ด้วยบุญเลี้ยงพระเณรถวายยา ณ วันโกน ผิว่า เจ้าระเบียบ ชอบสอนเปรียบ ปลายถึงโคน ยุติธรรมไม่โอน จดจำดี มีปัญญา
  • ดิถีที่๑๕  จันทร์เพ็ญ สวยเย็นฉ่ำ สว่างล้ำหมู่ดารา บุญช่วยการนานา เสน่หา ในกายตน จะเสื่อมด้วยหูเบา ปกครองเขาอคติปน ผิว์เพื่อนฝูงช่างน่ายล ช่วยบริหารการนานา
  • ดิถีที่๑๖  โสฬส ราตริ์ดิถี โชคร้ายมีก่อนลาภา ปรสำเร็จมา เกรงพาลา จะก่อภัย
  • ดิถีที่๑๗  สิบเจ็ด จันทร์ขจิต สำแดงฤทธิ์เจริญวัย ความรักหรือความนัย ให้เกิดทุกข์ ทับระทม
  • ดิถีที่๑๘  สิบแปด เจ้า จันทร์จร เกิดรุ่มร้อนเพราะอารมณ์ ผิว์งานน่าชื่นชม ต้องเดินทางสร้างตนเอง
  • ดิถีที่๑๙  จันทร์เจ้า สิบเก้านับ มีบาปรับ จงยำเกรง กล่าวถ้อยอย่าโตงเตง พ้นข่มเหงจากพาลา ผู้ใหญ่จะเพิ่มเติม ช่วงส่งเสริมศักดินา เมื่อบาปติดตามมา เกิดกำพร้าท่านบิดร เป็นหญิงเสียตำแหน่ง จะถูกแย่งคนรักจร คู่ครอง เคียงเรียงหมอน ก็ต้องจร จากกันไป
  • ดิถีที่ ๒๐  จันที วีสติ ทยานริ ฝันไปไกล คิดสรรงานการใหญ่ สำเร็จได้เมื่อมิตรมา
  • ดิถีที่ ๒๑  ศศรี ยี่สิบหนึ่ง อ่านไม่ถึงในมายา ผิว์มีวาสนา เกรงชีวา หักกลางครัน
  • ดิถีที่๒๒  จันทร์อยู่สองต่อสอง ละเมอปอง รุ่งชีวัน ลูกเอ๋ยลงมือพลัน คิดด้วยพลัน ฉันท์สบาย
  • ดิถีที่๒๓  ดิถี ยี่สิบสาม เจ้าชู้ลาม เรื่องวุ่นวาย โทสะ มิประปราย สบสำเร็จ ด้วยเมตตา
  • ดิถีที่๒๔  จันทร์ทอง คูณสิบสอง อย่าคะนองตามอุรา โชคลาภสหัชชา เกิดมีมา ก็มีไป นักการค้าพานิชย์ ใช้ชีวิตหากำไร ภายหลังจะเสียใจ ด้วยมิฟัง คำครูบา
  • ดิถีที่๒๕  ปัญจ วีสติ ครูดำริห์ เกณฑ์ชาตา ความเพียรเป็นโยธา จงฟันฝ่าชีวิตไป ความดีจะปรากฏ เกียรติยศจะฤาไกล จงอย่าขวางทางใคร จะเกิดภัย ถึงวายปราณ
  • ดิถีที่๒๖  ดิถี ยี่สิบหก ชาตาตกเพราะวงศ์วาร อีกเพื่อนแลนงคราญ แนะผิดพลั้ง รั้งชาตา อย่าโทษคนอื่นเขา โทษตัวเราประมาทมา ผิดพลาดในชีวา เสียเวลา ร่ำพิไร
  • ดิถีที่๒๗  สองเจ็ด กาฬปักข์ ชีวิตจัก ดำเนินไป โชคดี แน่แก่ใจ ในอนา คตกาล ขันติ ความอดทน ประดับตนของปราชญาณ ถึงวัยรุ่งเรืองงาน คนที่รัก ก็จากจร
  • ดิถีที่๒๘  อัฎฐ วีสติ จะดำริห์จากมารดร ไปต่างเมืองนคร ชอบเสี่ยงโชค โยคแดนไกล
  • ดิถีที่๒๙  โคมทอง ถึงสองเก้า คนรักเจ้าจงไว้ใจ ผิวะอย่าวางใจ พอรู้ไว้ อภัยกัน สองเก้า เกิดอาเพศ ทุรเหตุอันมหันต์ ปาณาติบาตอัน แต่ปางบรรพ์ ท่านตามมา เกรงถูกคนร้ายปอง ถูกตราจอง วิปัติ์ตา พ้นด้วยทาน นานา ด้วยศีลา ตามครรลอง
  • ดิถีที่๓๐  ดีถี สามสิบทัศ จงประหยัดอย่าลำพอง ผาดโผนรุ่งเรืองรอง วิมานทอง วิมานทราย
  • จบจันทรวิถี แจ้งร้ายดี ทีภิปราย พอใช้เป็นเกณฑ์ทาย พอเฉิดฉาย ภูมิปัญญา


 
      กลับหน้าหลัก - 2Candles.com