2Candles.com :: กระทู้ เทียนสองเล่ม

ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

 
      ๙ ราตรี ปริวาสกรรม
 

๙ ราตรี ปริวาสกรรม

ทุก 3 วัน ย้ายที่ เพื่อความเข้าใจ

พ้นจาก กรรมเก่า เคราะห์ร้าย ย้ายที่อยู่ ถูกไล่ที่

แต่ละจุดแต่ละที่มีเทวดาต่างกัน ทำให้เรามีเทวดาเป็นเพื่อนเยอะ 

กรรม คือ ฮวงจุ้ยไม่ดี

 

สวดมนต์วันละ 5 ครั้ง

เพื่อไม่ให้ส่งใจออกนอก แก้กรรมที่บีบคั้นใจที่บังคับใครๆไว้ การสวดมนต์นี้เป็นการออกเสียงภาษาที่ไม่รูเรื่อง ทำให้เราไม่เบียดเบียนใครด้วยคำพูดและทำให้จิตใจว่างจาก ฟุ้งซ่าน ทำการซักซ้อมจิตให้สงบได้ง่าย

 

การฉันท์อาหารมื้อเดียว

เพื่อความเป็นอยู่ที่พอดีๆ เพื่อสุขภาพที่ดีเพราะว่าอาหารเมื่อรับประทานแล้ว จะต้องย่อยถึง 72 ชั่วโมง กว่าจะออกจากร่างกาย อาหารที่มากไป ทำให้ร่างกายทำงานหนักมาก การทำแบบนี้ทำให้ ร่างกายเบา แข็งแรงขึ้น อายุยืน เว้นแต่บางคนทานอาหารได้ทีละน้อย (ป่วย)

 

การปลงผม

เพื่อให้ อาหาร ที่ไปกับเลือดเลี้ยงสมองได้เต็มที่ ไม่ต้องไปเลี้ยงเส้นผม ทำให้สติปัญญาว่องไว เพราะว่า คำสอนของพระพุทธเจ้า ละเอียดอ่อนต้องใช้กำลังร่างกาย จิตใจเต็มที่จึงจะเข้าใจได้ถูกต้อง

 

การใช้ผ้าเหลืองจำนวนไม่กี่ผืน

เพื่อความมักน้อยเรียบง่าย เบาใจ ความสุขที่ได้ใช้เครื่องแต่งกายแบบเดียวกัน เป็นกลุ่มเดียวกัน และสีผ้าที่ใข้นี้ป้องกันแมลงได้ส่วนมาก

 

การรับประทานอาหารในบาตร

เพื่อความฉลาดพร้อมประหยัดและทำให้ภาระของชีวิตเบาลง

 

การนอนโคนต้นไม้ในป่า นั่งบนดิน

เพื่อคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้า เช่นว่า ถ้าอยากรู้ว่าเขาเป็นอย่างไรต้องทำอย่างเขา พระพุทธเจ้าตรัสรู้บนโคนต้นโพธิ์

 

ความเคารพกันบ่อยๆ

เป็นการฝึกจิตให้มีฝีมือมีพลังเพราะจิตที่อ่อนโยนเป็นจิตที่มีพลังสูงสุด เอาชนะได้ทุกอย่าง ต้องศึกษาเพิ่มเติม เรื่องนี้จึงจะเข้าใจชัดเจน เช่น  ถ้าเราจะเอาชนะอะไรจำเป็นต้องรู้เรื่องนั้น รู้จักตัวเอง ถ้าไม่เคารพ อ่อนน้อมในกฎเกณฑ์ของสิ่งนั้น เราจะไม่รู้ไม่เข้าใจในสิ่งนั้น ไม่มีวันชนะได้

การเคารพเป็นการกแสดงการยอมรับธรรมดา คนไม่กล้าล่วงเกินตนเอง เรายอมรับใครเข้ามาในตนเอง ทุกคนนั้นย่อมไม่กล้าล่วงเกินเราเป็นธรรมดาเพราะจะเท่ากับล่วงเกินตัวเอง เป็นต้น

 

การนึกให้อาหารเครื่องดื่มโดยเคารพแด่พระพุทธเจ้า

เป็นการสะสมความเคารพไว้กับเลือดเนื้อตัวเองและในที่สุด ทั้งเนื้อทั้งตัวก็แลดูน่าเคารพน่ารัก เมื่อเคารพ เมื่อจะทำอะไรก็สะดวกมีคนเป็นพวกมาก

 

การทำตามคำสั่งของอาจารย์กรรม

เป็นการสร้างกระแสจิตของผู้นำเพราะว่าธรรมชาติของคนคิดอย่างไรก็ทำอย่างนั้น เมื่อเรามีความคิดทำตามผู้อื่น เราก็จะได้คนที่มีความคิดทำตามผู้อื่นมาอยู่ด้วย

สรุปคือ เราสามารถปรกครองผู้อื่นได้ ใครๆก็ยอมทำตาม

 

การอยู่ในเขตุจำกัด

เพื่อความอดในการอยู่ร่วมกัน เพื่อป้องกันความฟุ้งซ่านเมื่อกลับบ้าน ชีวิตในครอบครัวจะดีขึ้น เพราะการฝึกนี้ ถ้ายังไม่มีครอบครัวก็จะเสน่ห์ดีขึ้น

 

การช่วยกันทำงาน

เป็นการบริหารเสน่ห์ เสน่ห์ของผู้ชายอยู่ที่ความขยัน ความร่ำรวย เสน่ห์ของผู้หญิงอยู่ที่ไม่พูดเรื่องคนอื่น เมื่อทำงานร่วมกันความมีสีหน้าแววตา ท่าทางเป็นคนขยันก็ติดตัวไป ใครๆก็ชอบ การงานก็ก้าวหน้าขึ้นร่ำรวยชึ้น


 
      กลับหน้าหลัก - 2Candles.com