2Candles.com :: อาจารย์จัสติน รัตนมงคล

ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

 
     ยินดีต้อนรับสู่ 2Candles.com

"สวัสดีจ้า" ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์ซึ่งสร้างขึ้นตามเจตนารมณ์ของอาจารย์จัสติน รัตนมงคล

วัตถุประสงค์หลักของเวปเพื่อให้อาจารย์จัสตินใช้เผยแผ่ ศาสตร์ต่างๆตามความตั้งใจอันดีของท่าน และใช้เป็นช่องทางสำหรับสื่อสารระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์

บุญกุศลใดหากมีบังเกิดจากการจัดทำเวปไซต์นี้ เราขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา ปะฏิปัตติบูชา.

      ข่าวสารจากอาจารย์จัสติน และลูกศิษย์
เพลงธรรมะ

กะระณียะเมตตะสุตตัง ขันธปริตรคาถา


อาจารย์จัสติน รัตนมงคล

ติดต่อ อาจารย์จัสติน เพื่อตรวจ "ต้นบุญ" หรือขอคำปรึกษา


ภาพเก่า มาเล่าใหม่

ไปเที่ยว Bhutan มาจ้า


      กระดานสนทนา - 20 หัวข้อล่าสุด [สมาชิก]
 หัวข้อที่หัวข้อ ตอบ/อ่านโดยตอบล่าสุด
 CDLS1704พยากรณ์ดวงชะตาประจำ วันศุกร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙(0/930)taey66662011-01-15
 CDLS1705พยากรณ์ดวงชะตาประจำ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ (0/1010)taey66662011-01-15
 CDLS1707เจ้าภาพอาหารดิถีปริวาส วัดสวนอธิษฐานบารมี(0/909)panupong2011-01-15
 CDLS1708เจ้าภาพน้ำปานะ ดิถีปริวาสวัดสวนอธืษฐานบารมี(0/907)panupong2011-01-15
 CDLS1711พยากรณ์ ปี 2560(0/931)justin2011-01-15
 CDLS1712ไหว้ต้นบุญนครศรีธรรมราช ปี 2560(30/1036)panupong2011-01-15
 CDLS1723xd(0/1200)2011-01-15
 CDLS1721ถวายพระเกตุ(๙) ณ.วัดพระยอดเมืองฝางนครพนม(0/1053)panupong2011-01-15
 CDLS1714รายชื่อบวชพระปริวาส(นอก) 18 กพ. - 3 มีค. 61(0/990)panupong2011-01-15
 CDLS1715เจ้าภาพอาหารและน้ำปานะ ปริวาส(นอก)วัดสวนอธิษฐาน ปี 2561(0/926)panupong2011-01-15
 CDLS1719รายชื่อบวชพระปริวาสใน ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 28 สิงหาคม 2561(0/906)panupong2011-01-15
 CDLS1724xddd11(0/1379)2011-01-15
 CDLS1718ไหว้ต้นบุญพระธาตุนครศรีธรรมราช(3/900)panupong2011-01-15
 CDLS1722sie7e(0/1175)2011-01-15
 CDLS1720เม็ดบัวอบกรอบ มาย (0/1228)Center2011-01-15
 CDLS1536พยากรณ์ดวงชะตา ประจำวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙(0/861)banana2011-01-15
 CDLS1534พยากรณ์ดวงชะตา ประจำวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙(0/869)banana2011-01-15
 CDLS1557พยากรณ์ดวงชะตา ประจำวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙(0/860)banana2011-01-15
 CDLS1560พยากรณ์ดวงชะตา ประจำวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙(0/864)banana2011-01-15
 CDLS1539พยากรณ์ดวงชะตา ประจำวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙(0/870)banana2011-01-15
 
 
กิจกรรม
นานาสาระ
  ครูบาอาจารย์
ท่านพ่อบัณฑูรสิงห์ธรรมบัณฑิต (เจิม คุณาบุตร)
พระครูภาวนาวรคุณ(พยนต์ เขมเทโว)
พระเดชพระคุณพระครูวิสุทธิภาวนาคุณ (โกศล จนฺทวณฺโณ)
พระครูปิยธรรมาลังการ นันทสุข (ปิยธมฺโม)
 
  สมุนไพร
กระเจี๊ยบเขียว (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Abelmoschus esculentus Linn.)
กระเจี๊ยบแดง (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hibiscus sabdariffa L.)
กระชาย (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Boesenbergia pundurata (R0xb) Schitr.)
กระทิง (ชื่อวิทยาศาสตร์ :Calphyllum inophyllum L.)
 
  สุขภาพ
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน"เสียงไม่มีพลัง"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน"ไรฝุ่น....."
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน"อาหารเป็นพิษ"
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน"เป็นหวัด..."
 
ศาสตร์ต่างๆ
๙ ราตรี ปริวาสกรรม
บายศรี
ดิถี จันทร์จร
อิติปิโส ๑๐๘
กลอน วันเสาร์
กลอน วันศุกร์
 
รูปภาพ
  รูปครูบาอาจารย์
  หล่อพระปางป่าเลไลยก์
  งานหล่อพระปางอุ้มบาตร