2Candles.com

ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

 
      กระดานสนทนา
 
MEMBER
BY:panupong
ไอพีซ่อนไว้จ้า
2011-01-15 11:43:11
สนทนาทั่วไป
      รายชื่อบวชพระปริวาสใน ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 28 สิงหาคม 2561

รายชื่อบวชพระปริวาสใน 16-28 สิงหาคม 2561 มีดังนี้

1)พล.ต.ท.เฉลิมพันธ์  อจลบุญ 

2)นายธานี  อยู่เจริญ  1.70

3)นายธนพนธ์  มิ่งแม้น 1.60

4)นายสมพงษ์  อยู่่ยืด 1.75

5)นายวัชฤทธิ์  พี่งแพง 1.75

6)นายสุระชัย พงศ์สุพัฒน์ 1.70

7)นายยงยุทธ  เตชะเศรษฐธนะ 1.75

8)นายอนันต์  จันทร์แก้วเดช 1.67

9)นายพรรษ  บุญครองสุข 1.88

10)นายสมหวัง  หลีค้า  1.80

11)นายกฤตภาส  ยุวรัตน์ 1.69(3/15)

12)นายเอกวัตร์  ทาบโลกา 1.70      ความคิดเห็น / Comment
เฉพาะสมาชิกครับ