2Candles.com :: กระทู้ เทียนสองเล่ม

ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

 
      พระครูปิยธรรมาลังการ นันทสุข (ปิยธมฺโม)
 

พระครูปิยธรรมาลังการ   นันทสุข (ปิยธมฺโม)
(พระอาจารย์อ๊อด)

 

 

ชื่อเดิม วสุ นันทสุข

เกิด     วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ แรม ๔ ค่ำ ปีมะเส็ง

บิดา     นายทนนท์

มารดา  นางถุงเงิน

 

บรรพชา

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ

ณ.วัดมงคลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

พระอุปัชฌาย์   พระมหาสมชาย จันทสาโร วัดมงคลทับคล้อ ตำบลทับคล้อ  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

 

อุปสมบท

วันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ แรม ๗ ค่ำ เดือน ๘ ปีขาล

ณ.วัดสันติกาวาส ตำบลวงฆ้อง  อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

พระกรรมวาจาจารย์      พระครูสันติธรรมโสภณ วัดสันติกาวาส ตำบลวงฆ้อง  อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

พระอนุสาวนาจารย์       พระครูธงชัย ฉันทสีโล วัดสันติกาวาส ตำบลวงฆ้อง  อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

 

วิทยฐานะ

 

พุทธศักราช

รายละเอียด

จังหวัด

พ.ศ. ๒๕๒๐

สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดม่วงแค

กรุงเทพมหานคร, เขตบางรัก 

พ.ศ.๒๕๔๑

สอบไล่ได้นักธรรมเอก สำนักเรียน วัดสวนร่มบารมี

(ไม่ยอมสอบอยู่หลายปีเพราะชอบทำกรรมฐาน )

พิษณุโลก , อำเภอพรหมพิราม

พ.ศ.๒๕๕๑

เข้ารับการอบรมบาลีผู้เฒ่า อันเป็นโครงการของ    พระธรรมปัญญาภรณ์ (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.9)  

(เจ้าคณะภาค ๕ )

รายชื่อจังหวัดใน เขตปกครองภาค ๕

*พิษณุโลก
*
สุโขทัย
*
อุตรดิตถ์
*
ตาก

 

 

ตำแหน่ง และ สมณศักดิ์

 

พุทธศักราช

ตำแหน่ง / สมณศักดิ์

พ.ศ.๒๕๔๑

เป็นรองเจ้าอาวาสวัดสวนร่มบารมี อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

พ.ศ.๒๕๔๓

เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม

พ.ศ.๒๕๔๕

เป็นเจ้าอาวาสวัดสวนอธิษฐาน (สวนอธิษฐานบารมี) อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

พ.ศ.๒๕๔๘

เป็นพระกรรมวาจาจารย์  

เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

*ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เวปไซต์ www.krupra.net

พ.ศ.๒๕๔๙

ได้สมณศักดิ์เป็นพระครูปิยธรรมาลังการ


 
      กลับหน้าหลัก - 2Candles.com