2Candles.com :: อ.จัสติน ต้นบุญ

ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

 
      กิจกรรม
 
ต้นบุญ
สถานที่ท่านทำบุญครั้งใหญ่ไว้
๒๕๕๔ : ๒๑ สิงหาคม : เปิดสอน โหราศาตร์ภาคแรก รุ่นที่ ๒๑ (วันอาทิตย์)
๒๕๕๔ : ๒๙ มีนาคม : เชิญร่วมวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดศรีนคร จ.นครพนม
๒๕๕๔ : มีนาคม : ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานเพื่อประดิษฐาน ณ วัดศรีนคร บ.ศรีนคร ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
๒๕๕๔ : มีนาคม : งานมุฑิตาจิตแด่พระอาจารย์อ๊อด ( เลี้ยงพระ ๑๐๐)
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน"หลวงตา..."
๒๕๕๔ : เปิดสอน โหราศาตร์ภาคแรก รุ่นที่ ๑๙
เปิดสอน โหราศาตร์ภาคแรก รุ่นที่ ๑๘
๒๕๕๓ : เปิดสอน โหราศาตร์ภาคแรก รุ่นที่ ๑๗
2553 : งานปริวาสกรรม ณ. วัดสวนอธิษฐาน (สวนอธิษฐานบารมี)
๒๕๕๓: เปิดสอน โหราศาตร์ภาคแรก รุ่นที่ ๑๖
2553 : เปิดสอน โหราศาตร์ภาคแรก รุ่นที่ ๑๕
คอลัมส์ อะไรในคอคนคัง
กิจกรรม....ยามว่าง....
2010 : 11 มีนาคม : งานมุฑิตาจิตแด่พระอาจารย์อ๊อด (เลี้ยงพระร้อย )
เชิญทำบุญสร้างพระเสด็จย่าพิมพา
2553 : หนังสือสวดมนต์วัดสวนอธิษฐาน
ความคืบหน้าในการดำเนินงาน
นำถวายแก่ทางวัดเรียบร้อย ณ. ๓๐ มกราคม ๒๕๕๓
2553 : เปิดสอน โหราศาตร์ภาคแรก รุ่นที่ 13
2553 : 1 มกราคม วันคล้ายวันเกิดเป็นครูอาจารย์
2552 : ตุลาคม 17 : บุญกฐินวัดสวนอธิษฐาน
2009 : กรกฎาคม-สิงหาคม งานปริวาสกรรมกลางปี ๒๕๕๒ ณ. วัดสวนอธิษฐานบารมี
2009 : มีนาคม : งานมุฑิตาจิตแด่พระอาจารย์อ๊อด
2009 : พฤษภาคม : ผ้าป่าสามัคคีสร้างวิหารประดิษฐานพระแก้วเขียวส่อง

      กลับหน้าหลัก - 2Candles.com