2Candles.com

ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

 
      เกี่ยวกับเรา
 

"สวัสดีจ้า" ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์ซึ่งสร้างขึ้นตามเจตนารมณ์ของอาจารย์จัสติน รัตนมงคล

วัตถุประสงค์หลักของเวปเพื่อให้อาจารย์จัสตินใช้เผยแผ่ ศาสตร์ต่างๆตามความตั้งใจอันดีของท่าน และใช้เป็นช่องทางสำหรับสื่อสารระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์

บุญกุศลใดหากมีบังเกิดจากการจัดทำเวปไซต์นี้ เราขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา ปะฏิปัตติบูชา

ทีมงาน 2candles.com 


      กลับหน้าหลัก - 2Candles.com