2Candles.com :: กระทู้ เทียนสองเล่ม

ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

 
      เปล้าน้อย (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Croton stellatopilosus Ohba )
 

เปล้าน้อย

 

 

 

ชื่อสามัญ

เปล้าน้อย

ชื่อพฤกษศาสตร์

Croton stellatopilosus Ohba

 

ชื่ออื่น

เปล้าท่าโพ (ภาคตะวันออกเฉียงใต้)

 

วงศ์

EUPHORBIACEAE

 

ลักษณะของพืช

ไม้พุ่มยืนต้น สูง 1-4 เมตร เป็นไม้ผลัดใบ ใบเรียงเดี่ยววางเรียงสลับ ลักษณะใบเป็นรูปใบหอกกลับ กว้าง 4-6 ซม. ยาว 10-15 ซม. คนใบสอบแคบ กลางใบกว้าง แล้วเรียวแหลมลงไปที่ปลายใบ ขอบใบจักเล็กๆ ไม่สม่ำเสมอ ผิวใบมีขนสีสนิมและจะหายไปเมื่อใบแก่จัดออกดอกที่ซอกใบบริเวณปลายกิ่ง  กลีบดอกสีนวล ผลเป็นผลแห้ง แตกได้ มี 3 พู

 

วิธีปลูก

การบำรุงรักษา

การขยายพันธุ์ ควรได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หรือรากไหลจะได้พันธุ์แท้  การเพาะจากเมล็ดมีการกลายพันธุ์ได้

 

การใช้ประโยชน์

  * ใบ  -   ใช้บำรุงธาตุ บำรุงโลหิตประจำเดือน  มีสารที่มีฤทธิ์สมานแผลในกระเพาะอาหารได้เป็นอย่างดี

    * ใบ ราก มีการใช้เกี่ยวกับอาการทางผิวหนัง     

    * ดอก - ขับพยาธิ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในประเทศไทยพบได้ในหลายพื้นที่ เช่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี นครพนม กาญจนบุร

การเก็บใบเปล้าน้อยเพื่อสกัดตัวยาเปลาโนทอล เริ่มทำได้เมื่อต้นเปล้าน้อยมีอายุอย่างน้อย 2 ปี

 

อ้างอิง

 


 
      กลับหน้าหลัก - 2Candles.com