2Candles.com :: กระทู้ เทียนสองเล่ม

ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

 
      โภชนปฏิสังยุตต์ มี 30 ข้อ
 

โภชนปฏิสังยุตต์ มี 30 ข้อ

คือหลักในการฉันอาหารได้แก่

1.           รับบิณฑบาตด้วยความเคารพ

2.           ในขณะบิณฑบาต จะแลดูแต่ในบาตร

3.           รับบิณฑบาตพอสมส่วนกับแกง (ไม่รับแกงมากเกินไป)

4.           รับบิณฑบาตแค่พอเสมอขอบปากบาตร

5.           ฉันบิณฑบาตโดยความเคารพ

6.           ในขณะฉันบิณฑบาต และดูแต่ในบาตร

7.           ฉันบิณฑบาตไปตามลำดับ (ไม่ขุดให้แหว่ง)

8.           ฉันบิณฑบาตพอสมส่วนกับแกง ไม่ฉันแกงมากเกินไป

9.           ฉันบิณฑบาตไม่ขยุ้มแต่ยอดลงไป

10.         ไม่เอาข้าวสุกปิดแกงและกับด้วยหวังจะได้มาก

11.         ไม่ขอเอาแกงหรือข้าวสุกเพื่อประโยชน์แก่ตนมาฉัน หากไม่เจ็บไข้

12.         ไม่มองดูบาตรของผู้อื่นด้วยคิดจะยกโทษ

13.         ไม่ทำคำข้าวให้ใหญ่เกินไป

14.         ทำคำข้าวให้กลมกล่อม

15.         ไม่อ้าปากเมื่อคำข้าวยังมาไม่ถึง

16.         ไม่เอามือทั้งมือใส่ปากในขณะฉัน

17.         ไม่พูดในขณะที่มีคำข้าวอยู่ในปาก

18.         ไม่ฉันโดยการโยนคำข้าวเข้าปาก

19.         ไม่ฉันกัดคำข้าว

20.         ไม่ฉันทำกระพุ้งแก้มให้ตุ่ย

21.         ไม่ฉันพลางสะบัดมือพลาง

22.         ไม่ฉันโปรยเมล็ดข้าว

23.         ไม่ฉันแลบลิ้น

24.         ไม่ฉันดังจับๆ

25.         ไม่ฉันดังซูด ๆ

26.         ไม่ฉันเลียมือ

27.         ไม่ฉันเลียบาตร

28.         ไม่ฉันเลียริมฝีปาก

29.         ไม่เอามือเปื้อนจับภาชนะน้ำ

30.         ไม่เอาน้ำล้างบาตรมีเมล็ดข้าวเทลงในบ้าน


 
      กลับหน้าหลัก - 2Candles.com