2Candles.com :: กระทู้ เทียนสองเล่ม

ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

 
      2009 : มีนาคม : งานมุฑิตาจิตแด่พระอาจารย์อ๊อด
 

เนื่องในวันที่ 10 มีนาคม 2552 เป็นวันคล้ายวันเกิดของพระอาจารย์อ๊อด  เจ้าอาวาสวัดสวนอธิษฐานบารมี  ซึ่งมีเมตตาแก่ญาติธรรมทุก ๆ ท่านที่ได้เข้าพบ  พวกเราเหล่าลูกศิษย์จึงได้จัดงานมุฑิตาจิตแด่พระอาจารย์อ๊อด  เพื่อแสดงถึงความเคารพบูชาและกตัญญูต่อท่าน   ซึ่งในงานจะมีการจัดตั้งซุ้มอาหารเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ และ ลูกศิษย์ลูกหา รวมถึงญาติธรรมที่มาร่วมในงาน     โดยในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2552 จัดให้มีการถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์มากกว่า 100 รูป

ดังนั้นจึงขอเชิญชวนลูกศิษย์ลูกหาและญาติธรรมทั้งหลายมาร่วมในงานนี้โดยพร้อมเพรียงกัน


 
      กลับหน้าหลัก - 2Candles.com