2Candles.com :: กระทู้ เทียนสองเล่ม

ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

 
      คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "อาจารย์สอนว่า"
 

คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "อาจารย์สอนว่า"


อาจารย์อ๊อดเคยสอนผมว่า......เราต้อง

เดินอย่างช้าง เร็วแต่ฝีเท้าหนัก(ช้างดูเดินช้า แต่จริงๆแล้วเราเดินไม่ทันช้าง)

ยืนอย่างต้นซุง ยืนมั่นจุดประสงค์แน่นอน (ไม่หวั่นไหวต่อลม คำยั่วยุ นินทา)

นั่งอย่างระฆัง นั่งอยู่ที่ของตน ตีเมื่อมีเหตุ (เราจะไม่ตีระวัง ถ้าไม่มีเหตุ)

นอนอย่างเสือ  นอนระวังระแวง (สำรวจก่อนนอน ระวัง พร้อมเมื่อภัยมา)

เขียนโดย. อาจารย์จัสติน

๘ ตุลาคม ๒๕๕๓


 
      กลับหน้าหลัก - 2Candles.com