2Candles.com :: กระทู้ เทียนสองเล่ม

ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

 
      คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "อคติ ๔ (ไม่ควรทำ)"
 

คำครู สู่ศิษย์ : ตอน "อคติ ๔ (ไม่ควรทำ)"

อาจารย์อ๊อดเคยสอนไว้ว่า

อคติ ๔ อย่าให้มีในสันดาน มีแล้วเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้

ฉันทาคติ     ลำเอียงเพราะรัก ได้แก่แสดงความต้องการ

โทสาคติ      ลำเอียงเพราะกิเลสและเกลียด ได้แก่ความแสดงความโกรธ

โมหาคติ       ลำเอียงเพราะหลง ได้แก่ความแสดงความสิ้นหวัง

ภยาคติ         ลำเอียงเพราะกลัว  ได้แก่ความแสดงความกลัว

อาการทั้งหมดนี้ไม่ควรแสดงออกไม่ควรมีแก่ผู้นำทั้งหลาย

โดย. อาจารย์จัสติน ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓


 
      กลับหน้าหลัก - 2Candles.com