2Candles.com :: กระทู้ เทียนสองเล่ม

ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

 
      ช่องว่างระหว่างวัย... ชีวิตสนุกเพียงรู้จักและเข้าใจความต่าง
 

ช่องว่างระหว่างวัย... ชีวิตสนุกต้องรู้จักและเข้าใจคนในยุค (เจนเนอเรชั่น) ที่ต่างกัน

หนึ่ง ในสาเหตุของความเครียดในที่ทำงานและครอบครัว สาเหตุหนึ่งมาจากความหลากหลายของวัย ความคิดในมุมมองที่ต่างกัน แต่กลับต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคม หรือที่สถานที่เดียวกัน

ความแตกต่างระหว่างเลขวัยที่สัมพันธ์กับระยะเวลาของประสบการณ์ มักนำมาซึ่งความไม่เข้าใจกัน จนก่อตัวเป็นความขัดแย้งในที่สุด  ลองมาดูกันสักนิด เข้าใจความต่างของกันและกันสักหน่อย เปลี่ยนทัศนะคติคนละน้อย เห็นมุมมองของผู้อื่นเพื่อช่วยกันลดช่องว่าง ระหว่างวัย และจัดการบริหารให้ถูกที่ถูกทาง

พฤติกรรมของคนที่เกิดในยุคต่างๆ (เจนเนอเรชั่น เรียกย่อๆว่า เจ็น )

          Generation B (Baby Boomer Generation) "เจ็น-บี" คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489 – 2507        อายุ   44 – 62 ปี คนกลุ่มนี้มีถึง 29% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ คนกลุ่มนี้มักจะเป็นคนที่มีชีวิตเพื่อการทำงาน เขาและเธอเคารพกฎเกณฑ์ กติกา  มีน้ำอดน้ำทน ให้ความสำคัญกับผลงานแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบความสำเร็จ   อีกทั้งยังมีแนวคิดที่จะทำงานหนักเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัว  มีความทุ่มเทกับการทำงานและองค์กรมาก คนกลุ่มนี้จะไม่เปลี่ยนงานบ่อยเนื่องจากมีความจงรักภักดีกับองค์กรอย่างมาก ชาว"เจ็น-บี" มักเคยชินต่อการพิสูจน์ตัวเอง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากคนอื่นในศักยภาพ การจะก้าวไปสู่ตำแหน่งใหญ่นั้นต้องใช้เวลาและแรงผลักดันอย่าง

คุยอย่างไรให้ไปกันได้ - การให้ความนับถือ รับฟัง และเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนกลุ่มนี้ แล้วพยายามปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ ไม่ว่าคุณจะเก่งกาจแค่ไหน หรือคุณจะประสบความสำเร็จเพียงใด คุณก็ยังต้องเรียนรู้อยู่เสมอ อย่าแสดงออกว่าการทำงานหนักคือการถูกเอาเปรียบ เพราะ เขาและเธอให้ความสำคัญต่อหลักการทำงาน ยึดถือวัฒนธรรมองค์การ และเห็นคุณค่าต่อการทำงานอย่างทุ่มเท หากต้องทำงานในองค์กรใหญ่ ๆ ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ซึ่งบริหารงานโดย คุณควรพยายามเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรเสียก่อนว่ามีการเจริญเติบโตมาอย่างไร ก่อนที่จะเสนอความคิดริเริ่มเพื่อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ แก่ เขาและเธอที่เกิดในยุคนี้

 

          Generation X (Extraordinary Generation) เจ็น-เอ็กซ์ คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508 – 2522     อายุ 29 – 43 ปี ประเทศไทยมีจำนวน เจ็น-เอ็กซ์ คิดเป็น 11% ของประชากรทั่วประเทศ คนกลุ่มนี้มักมีลักษณะพฤติกรรมชอบอะไรง่ายๆไม่ต้องเป็นทางการ พวกเขาเติบโตมาในยุครอยต่อของ อนาลอค (Analog) กับ ดิจิทัล (Digital) อยู่ท่ามกลางเทคโนโลยีที่สร้างความตื่นตาตื่นใจ ทว่าที่สังคมเปลี่ยนแปลงในทางวัตถุนี้กลับทำให้สถาบันครอบครัวสั่นคลอน ความภักดีต่อองค์กรของคนรุ่นนี้จึงคลายลงมาก นำมาสู่การลาออก และเปลี่ยนงานเป็นว่าเล่น ไม่แปลกที่ชาว เจ็น-บีผู้ไม่เคยเกี่ยงที่จะทำโอทีจนดึกดื่นจะอึ้งที่คนที่เกิดในยุค "เจ็น-เอ็กซ์"ปฏิเสธการทำงานล่วงเวลา หรือลาออกไปหางานใหม่หน้าตาเฉยหากไม่พอใจ ทั้งนี้เพราะคนยุคนี้จะให้ความสำคัญกับเรื่องความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัว (Work – life balance)  มีแนวคิดและการทำงานในลักษณะรู้ทุกอย่างทำทุกอย่างได้เพียงลำพังไม่พึ่งพาใคร ไม่ชอบการอยู่ติดที่ มีความคิดเปิดกว้างพร้อมรับฟังข้อติติงเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง  เป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวที่กล้าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ทำงานในลักษณะใช้ความคิด สมาชิกหลักในครอบครัวทำงานทั้งสองคนใช้ชีวิตแบบทันสมัย

คุยอย่างไรให้ไปกันได้ - ต้องพูดให้กระชับ ชัดเจนและไม่อ้อมค้อม เพราะคนกลุ่ม "เจ็น-เอ็กซ์" ชอบความตรงไปตรงมา คุณสามารถใช้ อีเมล์ กลับคนกลุ่มนี้ได้ หากคุณสามารถสื่อสารได้ใจความและตรงเป้าหมาย หากเป็นเรื่องใหญ่จริง ๆ ควรพูดต่อหน้าเพราะ เขาและเธอไม่ชอบถูกบงการ ต้องการเพียงผู้ใหญ่ให้นโยบายกว้าง ๆ เปิดโอกาสให้เขาได้แก้ปัญหาเองจะดีที่สุด 

 

          Generation Y (Why Generation)  "เจ็น-วาย" คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 – 2533 อายุ 28 – 38 ปี ในประเทศไทยมีประมาณ 16% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ คนกลุ่มนี้มักเป็นกลุ่มคนที่โตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เป็นวัยที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่วัยทำงาน มีลักษณะนิสัยชอบแสดงออก มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบอยู่ในกรอบและไม่ชอบเงื่อนไข คนกลุ่มนี้ต้องการความชัดเจนในการทำงานว่าสิ่งที่ทำมีผลต่อตนเองและต่อหน่วย งานอย่างไร  อีกทั้งยังมีความสามารถในการทำงานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร และยังสามารถทำงานหลาย ๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน  เขาและเธอเป็นผู้ใจร้อน ต้องการเห็นผลสำเร็จทุกอย่างอย่างรวดเร็วเนื่องจากเชื่อในศักยภาพของตนเอง กลุ่มคนกลุ่มนี้มักเชื่อว่าการประสบความสำเร็จในชีวิตจะเกิดขึ้นต้องทำงานหนัก ทำให้มีการแต่งงานช้าลง ไม่ถึง 30 ไม่แต่ง ถ้ามีแฟนแล้วแฟนมีอุปสรรคกับงาน ก็จะเลิกกับแฟนเลือกงาน คนกลุ่มนี้มักเปลี่ยนงานบ่อย มีเครดิตการ์ดมากกว่า 1ใบ ใช้บริการประเภทและมักใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลมากขึ้น

คุยอย่างไรให้ไปกันได้ - ลองท้าทายพวกเขาด้วยภารกิจใหม่ ๆ ทำให้เขามีความรู้สึกว่าเป็นคนสำคัญ การเพิ่มความรับผิดชอบ เสมือนการให้คำชม จงเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความคิดเห็น เห็นพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งในทีม ผู้ใหญ่ที่ยอมรับความคิดเขา ก็จะได้รับการยอมรับจากพวกเขาเช่นกัน ชอบให้คนอื่นแสดงออกต่อสิ่งที่พวกเขาทำทุกขณะจิต เพราะความรู้สึกและความคิดเห็นของคนรอบข้าง มีผลต่อพวกเขามาก

 

          Generation M (Millennium Generation) "เจ็น-เอ็ม" กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2534 – 2543 อายุปัจจุบันจะอยู่ในช่วง 18-24 ปี  หรือในบางตำรารวมเด็กอายุต่ำกว่า 18 ด้วย เรียกติดปากว่า เด็กแนว  จำนวน  "เจ็น-เอ็ม"  ในไทยมีประมาณ 11.4% มีกำลังซื้อมาก แม้บางคนยังไม่มีรายได้เป็นของตัวเอง เนื่องจาก สามารถขอเงินเพิ่มจากพ่อแม่ ปู่ย่า  คนกลุ่มนี้มักเป็นสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษและได้รับการสั่งสอนเพื่อไม่ ให้ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งยั่วยุ มอมเมาซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในอดีต เช่น ยาเสพติด สุรา ทีวีมอมเมาเยาวชน พฤติกรรมก้าวร้าว เอดส์ รวมไปถึงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร  คนในกลุ่มนี้เรียกว่าเป็นผู้บริโภคแห่งความหวัง (Generation of Hope) ที่ผู้ใหญ่หวังว่าจะมีชีวิตอยู่เพื่อแก้ไขความผิดพลาดที่ตนทำในอดีต   บุคคลกลุ่มอายุนี้จะให้ความสำคัญกับคอมพิวเตอร์  ภาษาอังกฤษ เปิดรับข้อมูลข่าวสารโดยใช้สื่อดิจิตอล ไม่ชอบเป็นลูกจ้าง อยากเป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็ก มีแนวทางและอิสระเป็นของตัวเองชัดเจน ชอบดู Channel V, MTV ชอบสังคมออนไลน์ (Social Networking )  สนใจเรื่องสุขภาพความงาม มีความเป็นตัวเองสูง  รักความโดดเด่น 

 

          Generation Z ( Generation Z) "เจ็น-ซี" กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน ซึ่งได้ถูกกำหนดว่า เป็นกลุ่มที่อายุน้อยที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งหากพิจารณาถึงขณะนี้ ก็จะเห็นได้ว่าอายุที่แก่ที่สุดของคนกลุ่มนี้ก็ประมาณ4 ขวบ  นอกจากนี้ยังจะรวมถึงผู้ที่ยังอยู่ในครรภ์มารดา และที่กำลังจะเกิดในอนาคตด้วย

 

ในเมื่อรู้จักกันแล้วว่าคนแต่ละยุคแต่ละสมัยเป็นกันยังไง...ก็จัดการกันตามพละปัญญานะครับ


 
      กลับหน้าหลัก - 2Candles.com