2Candles.com :: กระทู้ เทียนสองเล่ม

ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

 
      2553 : งานปริวาสกรรม ณ. วัดสวนอธิษฐาน (สวนอธิษฐานบารมี)
 

งานปริวาสกรรมภายนอก

วัดสวนอธิษฐาน (สวนอธิษฐานบารมี) บ้านดงประคำ ต.หนองตม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
จะจัดให้มีงานการเข้าปริวาสกรรมภายนอกขึ้น ขอเชิญพระ เณร และผู้สนใจ เข้าปริวาสได้ ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึง  วันที่ 1 มีนาคม 2553

แผนที่การเดินทาง ดูได้ที่ http://www.samatidee.net/gal_pic.php?gal_id=2

หมายเหตุ
วัดสวนอธิษฐานจัดปริวาสกรรมเป็นประจำ ปีละ ๒ ครั้ง
ครั้งแรก จัดขึ้นทุกวันขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๓ ถึง วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ (กำหนดให้วันมาฆบูชาเป็นวันสุดท้ายและ เนื่องจากเป็นงานปริวาสที่จัดนอกพรรษา จึงนิยมเรียกกันว่าปริวาสภายนอก)

 

กำหนดการเข้าปริวาสกรรมภายนอก
งานที่จัดขึ้นนับตั้งแต่ต้นจนจบงานนับเป็น ๑๑ วันดังนี้

ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๓ (๑๙ กุมภาพันธ์) ช่วงเช้า มีการอุปสมบทนาคหมู่ พระโยม เตรียมที่ปักกลด พระเตรียมท่อง คำขอสุทธันตปริวาส ช่วง ๑๙.๐๐ น. มีพิธีสักการะใหญ่ทั่ววัดเพื่อขอพรเทพยดา

ปริวาสกรรมราตรีที่ ๑ ช่วงเช้า พระภิกษุผู้ขออยู่ปริวาส เข้าอุโบสถทีละรูป เพื่อขอสุทธันตปริวาส   เวลา ๒ ทุ่ม อุบาสกอุบาสิกา บวชถือศีล ๘ และสมาทานอยู่ดิถีปริวาส อาจารย์กรรม(ปกติภิกษุ) ประกาศเขตปริวาส


ปริวาสกรรมราตรีที่ ๒ (* ช่วงปริวาส ๓ ราตรี นี้จะไม่อนุญาติให้พระปริวาส(พระลูกกรรม)เทศนาบัติ )   เรียกพระปกติว่าพระอาจารย์กรรม เรียกพระปริวาส/ พระมานัตต์ ว่า พระลูกกรรม


ปริวาสกรรมราตรีที่ ๓   เตรียมท่องคำขอมานัตต์ในวันรุ่งขึ้น(* เสด็จปู่ คือคำเรียกพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จย่า คือคำเรียกพระนางพิมพายโสธรามหาเถรี พระรูปเปรียบ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้เรียกแทนพระพุทธรูป)


ปริวาสกรรมราตรีที่ ๔ เช้ามืดหลังทำวัตรเช้า ขอความเห็นจากสงฆ์เพื่อยกพระปริวาสขึ้นสู่มานัตต์ พระปริวาสเข้าอุโบสถเพื่อขอมานัตต์  กลดหรือเต๊นท์ที่อยู่ครบ ๓ ราตรีแล้วให้ย้ายที่ เตรียมตั้งกะทะยาที่หน้าเสด็จปู่ฤาษี ช่วงบ่าย พระมานัตต์และอุบาสกอุบาสิกาพร้อมกันสวดกะทะยา  อนุญาติให้พระมานัตต์เทศนาบัติได้ทุกวัน เวลา ๑๙.๓๐ น.


ปริวาสกรรมราตรีที่ ๕ (* พระหรืออุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ปริวาสหรือดิถีปริวาสครบ ๓ ปี ขอรับอิทธิบาท (คุณเครื่องแห่งความสำเร็จ) ได้ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศลที่วัดทับคล้อ)


ปริวาสกรรมราตรีที่ ๖  (* อยู่ปริวาสหรือดิถีปริวาส ๑ ราตรี ใช้หนี้เจ้ากรรมนายเวรได้ ๑๐๐ ชาติ อยู่ติดต่อกัน๓ ราตรี ใช้หนี้เจ้ากรรมนายเวรได้ ๕๐๐ ชาติ)


ปริวาสกรรมราตรีที่ ๗ กลดหรือเต๊นท์ที่อยู่ครบ ๓ ราตรีแล้วให้ย้ายที่ (* เมื่อไม่มีเจ้ากรรมนายเวรมาเกาะเกี่ยว จะทำมาหากินก็เจริญคล่องคล้อย)


ปริวาสกรรมราตรีที่ ๘ (* จัดให้มีการหล่อรูปเปรียบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรูปเปรียบเสด็จย่าพิมพา เพื่อประดิษฐานที่เจดีย์พระธาตุอธิษฐานบารมี เพื่อให้ลูกหลานได้มีบุญสร้างพระในปริวาสกรรมทุกปี)


ปริวาสกรรมราตรีที่ ๙ เป็นมานัตต์ราตรีสุดท้าย  มีการทำสังฆทานชำระหนี้สงฆ์ ในตอนเช้า พระมานัตต์เตรียมท่องคำขออัพภาณในเช้าวันรุ่งขึ้น วันนี้ในเดือน ๙ ทำพิธีขอบพระทัยเทพยดาด้วยมหาผลและจุลผล ที่ลานพระพุทธโรจน์ร่วง ในเดือน ๓ มีการเตรียมประทีปด้ามเพื่อเวียนเทียนวันมาฆบูชา เวลา ๒ ทุ่ม


แรม ๑ ค่ำ เดือน ๓ (วันจันทร์ ที่ ๑ มีนาคม ) เช้ามืดหลังทำวัตรเช้า มีการขอขมาซึ่งกันและกันระหว่างพระอาจารย์กรรมและพระลูกกรรม) จากนั้นพระมานัตต์เข้าอุโบสถเพื่อขออัพภาณเป็นภิกษุผู้บริสุทธิ์ ออกจากอุโบสถญาติโยมรอใส่บาตรพระพร้อมทั้งเลี้ยงข้าวต้มพระที่นิมนต์มา ( เสร็จสิ้นสังฆกรรม )

*** อ้างอิงข้อมูลจากหนังสือสวดมนต์ วัดสวนอธิษฐาน ***

 

รวมบทสนทนาเรื่องการเตรียมตัวไปปริวาส

กระทู้เก่า ปริวาสกรรม ๒๕๕๓

รูปภาพ


 
      กลับหน้าหลัก - 2Candles.com