2Candles.com :: อ.จัสติน ต้นบุญ

UserName
Password

 
      Health
 
Ton Boon
๒๕๕๔ : ๒๑ สิงหาคม : เปิดสอน โหราศาตร์ภาคแรก รุ่นที่ ๒๑ (วันอาทิตย์)
๒๕๕๔ : ๒๙ มีนาคม : เชิญร่วมวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดศรีนคร จ.นครพนม
๒๕๕๔ : มีนาคม : ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานเพื่อประดิษฐาน ณ วัดศรีนคร บ.ศรีนคร ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
๒๕๕๔ : มีนาคม : งานมุฑิตาจิตแด่พระอาจารย์อ๊อด ( เลี้ยงพระ ๑๐๐)
คำครู สู่ศิษย์ : ตอน"หลวงตา..."
๒๕๕๔ : เปิดสอน โหราศาตร์ภาคแรก รุ่นที่ ๑๙
เปิดสอน โหราศาตร์ภาคแรก รุ่นที่ ๑๘
This week in the News
เชิญทำบุญสร้างพระเสด็จย่าพิมพา
Chanting book 2010 : Suan Athitthan temple
2009: October 17th : Kathin at Suan Arthittharn Temple , Pisanulok province
2009 : July
2009 : March : งานมุฑิตาจิตแด่พระอาจารย์อ๊อด
2009 : May : ผ้าป่าสามัคคีสร้างวิหารประดิษฐานพระแก้วเขียวส่อง

      Back to Main Page - 2Candles.com